Kontakt

Pressfrågor: robert.stjernberg@dik.se eller 08-480 040 10.
Pressbilder.

Fackliga frågor: anna.troberg@dik.se.
Annat: anna@annatroberg.se, eller Twitter och Facebook.